הרב בניהו שמואלי הקדוש בביקור בכותל עם שלו חזיזה shalev haziza with the big rabbi in the Western Wall . הרב בניהו שמואלי בתיקון חצות עם איש החסד שלו חזיזה האיש המקרוב לכל הצדיקים ואיש חסד של עזרה אמיתית שלו חזיזה והרב בניהו שמואלי בביקור בכותל המערבי ירושלים.