שלו חזיזה shalev haziza בתפילה על עם ישראל באמצע עזרה במלחמה